Vrolijke activiteiten bij jeugdhuis Wollewei. Ondertussen is de sfeer er heel bedrukt. 

Vrolijke activiteiten bij jeugdhuis Wollewei. Ondertussen is de sfeer er heel bedrukt. © Mia Uydens

Stijn Bohez:  

Stijn Bohez:  ©  Ton Wiggenraad

1 / 2

Jeugdhuis Wollewei ontslaat vijf van de zeven personeelsleden

Turnhout -

De raad van bestuur van Jeugdhuis Wollewei in Turnhout heeft beslist om vijf van de zeven personeelsleden te ontslaan. Enkelen onder hen waren al meer dan tien jaar in dienst. “Een pijnlijke, maar noodzakelijke ingreep”, zegt ondervoorzitter Stijn Bohez.

Guy Van Nieuwenhuysen

Het nieuws kwam plots uit de lucht gevallen. Vijf van de zeven werknemers van Jeugdhuis Wollewei hebben hun ontslag gekregen. Stijn Bohez bevestigt: “De begroting van 2022 zag er niet rooskleurig uit. We hebben een gesprek gevoerd met de stad om te zoeken naar een oplossing. Extra financiële steun bleek niet mogelijk. De stad wees er ons op dat de loonlast van het jeugdhuis veel te hoog is. Als we niets zouden doen, zouden we het jaar eindigen met een diepe financiële put. Er was dus geen andere optie.”

Hoge lonen

De raad van bestuur van het jeugdhuis besliste om de personeelsleden met de hoogste lonen te ontslaan. “Maar dat zijn ook de mensen met de meeste dienstjaren”, zegt Stijn Bohez. “Dat betekent dat zij nog in vooropzeg blijven tot het einde van dit jaar. Hun ontslag zou dus geen effect hebben op de rode cijfers in de begroting. Daarvoor moesten we ook andere personeelsleden, die maar enkele maanden opzeg moeten doen, ontslaan. Volgend jaar kunnen we het personeelskader dan weer aanvullen met jongere krachten, die ons minder kosten.”

De financiële problemen van het jeugdhuis komen niet helemaal uit de lucht gevallen, geeft Stijn Bohez toe. “Begin 2020 beslisten we om de werking van het jeugdhuis te verbreden. Ons doelpubliek was de groep jongeren tussen 14 en 20 jaar, maar ook voor de wat oudere jongeren is er in Turnhout niet erg veel aanbod. We wilden ook hen wat bieden, door onder andere een aanbod van liveoptredens. We zouden die werking rustig opbouwen, maar dan kwam corona roet in het eten strooien. Pas in het najaar van 2021 konden we onze plannen uitvoeren en klopte ons plan niet meer. Door de coronacrisis hebben we ook veel inkomsten gemist, waaronder het oudjaar, wat voor ons toch altijd een topmoment qua inkomsten is.”

Anil Van Gorp is een van de getroffen werknemers, na meer dan tien jaar trouwe dienst. 

Anil Van Gorp is een van de getroffen werknemers, na meer dan tien jaar trouwe dienst. © Mia Uydens

“De stad heeft ons wel financieel gesteund tijdens die periode. Maar we hebben ervoor gekozen om dat geld niet op te potten, maar in te zetten om zaken te organiseren voor jongeren in coronatijd. Denk bijvoorbeeld aan de digitale ‘100 dagen’ en de zomerse zomerbar. Met de invoering van tijdelijke werkloosheid hebben we bovendien kunnen vermijden dat we in de rode cijfers zouden gaan. In 2022 lukt ons dat niet meer. Ook de potten van de stad zijn op, maar dat is geen verwijt, want we hebben veel steun gehad.”

Coronasteun

Stijn Bohez maakt zich sterk dat Jeugdhuis Wollewei ondanks de ontslagen haar opdracht kan blijven vervullen. “Omdat twee medewerkers nog tot het eind van het jaar aan de slag blijven, moet dat lukken. In 2024 maken we weer kans op nieuwe Vlaamse subsidies, die ons wat meer speelruimte bieden. In 2023 doen we, zoals gezegd, nieuwe aanwervingen.”

Examenuitblaas in jeugdhuis Wollewei. Voor veel jongeren zijn er geen alternatieven. 

Examenuitblaas in jeugdhuis Wollewei. Voor veel jongeren zijn er geen alternatieven. © Bart Van den Langenbergh

“Het was een moeilijke oefening. We zouden deze beslissing niet hebben genomen als de stad ons niet met de neus op de feiten had gedrukt. Voor sommigen lijkt het ook dat zeven personeelsleden - eigenlijk zes voltijdse functies - erg veel is voor een jeugdhuis. Maar jeugdhuis Wollewei doet meer dan wat pintjes tappen voor jongeren. De werking met skatende jongeren, de initiatieven in de Parkwijk, het artistieke aanbod met MIKS: ook dat hoort bij ons aanbod. We maken ons sterk dat we de lopende engagementen blijven vervullen, maar ons live-aanbod wordt wel veel kleiner. De bezoekers van de Wollewei zullen het ongetwijfeld merken dat we bezuinigen.”

“Het is niet de eerste keer dat het jeugdhuis in slechte papieren zit, het is wel de eerste keer dat we ingrijpen voor er een gat in de kas is geslagen”, zegt Stijn Bohez nog. “Misschien nog te laat, maar het stelt me wel gerust dat we met deze beslissing, hoe pijnlijk ze ook is, de toekomst van het jeugdhuis kunnen vrijwaren.”

Vijftigste verjaardag in mineur

De reacties op de ontslagen blijven uiteraard niet uit. “We verlangen meer uitleg”, zegt gemeenteraadslid Bart Voordeckers (Open Vld). “Het jeugdhuis heeft een convenant afgesloten met de stad en krijgt in ruil subsidies. Die convenant houdt verplichtingen in. Als het jeugdhuis die niet kan nakomen, heeft het ook geen recht op de subsidies. Ik vraag me af hoe het jeugdhuis dat met slechts twee personeelsleden gaat bolwerken.”

Oud-jeugdconsulent Jan Starckx wijst erop dat de Wollewei volgend jaar zijn vijftigste verjaardag viert. “Dat wordt een feest in mineur”, vreest hij. “Het jeugdhuis is heel belangrijk voor de hele jeugdwerking van de stad. Hier rekruteren we de speelpleinleiders en de grabbelpasbegeleiders. Ik heb onlangs, bij een voorbereidende vergadering voor die vijftigste verjaardag, nog opgemerkt dat de toestand vandaag dezelfde is als vijftig jaar geleden: de Wollewei is het enige wat we te bieden hebben voor die jongeren. Ik ben nu grootvader en vraag me af waar mijn kleinkinderen elders nog betaalbaar vertier kunnen vinden.”

Schepen van Jeugd reageert verrast

De ontslagen verrasten ook schepen van Jeugd Jan Van Otten (Vooruit). “We hebben op de raad van bestuur onze visie op het jeugdhuis toegelicht. Die staat in het convenant omschreven. Nadien hebben we vernomen dat deze medewerkers zijn ontslagen. Ook wij verlangen nog een woordje uitleg”, aldus Van Otten

Jan Starckx is van oordeel dat vooral de raad van bestuur tekortschiet. “Deze heeft vorig jaar nog beslist om een dure geluidsinstallatie te kopen voor liveoptredens. De gemiddelde leeftijd van de bezoekers op die optredens is 32. Is dat dan wel een opdracht voor een jeugdhuis?”, zegt hij

Aangeboden door onze partners

Gerelateerd

Als eerste op de hoogte van wat er in jouw straat gebeurt?

Download de GVA-nieuwsapp en stel Turnhout in als startgemeente.

Nu in het nieuws