© ATV

Minister Demir dreigt met stopzetten van pijpleiding tussen Antwerpen en Ruhrgebied: “Dit is belangrijk en uitstekend nieuws”

De Vlaamse regering zet het pijpleidingtraject tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied voorlopig stop. Dat laat minister van Omgeving Zuhal Demir weten. “Na de vele inspraakreacties en extra onderzoek is duidelijk dat het project grondig bijgestuurd zal moeten worden”, aldus Demir. “Dit is belangrijk en uitstekend nieuws voor veel inwoners van de provincie Antwerpen en Limburg”, zegt Staf Aerts van Groen.

blg, debn

LEES OOK. Pijpleiding vanuit haven splijt provincie: “We hadden ons leven op orde, tot de deurbel ging”

Twee jaar geleden startte Vlaanderen een publieke bevraging voor de leidingstraat. Via die reservatiestrook zouden chemische stoffen worden vervoerd tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied. Drie mogelijke tracés lagen op tafel. Onder meer in de gemeenten Laakdal, Meerhout en Tessenderlo, langs de grens tussen Antwerpen en Limburg, heerste al snel ongerustheid over mogelijke littekens die het project op het landschap kan achterlaten. De bevraging leverde 4.300 reacties en verschillende petities op.

De regering zet het lopende gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nu stop. Na de vele inspraakreacties en extra onderzoek is duidelijk dat het project grondig bijgestuurd zal moeten worden, zegt Demir.

© ee

LEES OOK. Demir vraagt “helderheid en transparantie” over leidingstraat tussen Antwerpse haven en Ruhrgebied

Overeenkomst opmaken

De industriële partners moeten nu een overeenkomst opmaken met onder meer hun timing en flankerend beleid. De regering eist dat het project verloopt zonder onteigeningen en dat natuurschade maximaal wordt voorkomen. De leidingstraat moet bovendien volledig worden ingezet voor de klimaat- en energietransitie richting minder fossiele brandstoffen.

Het centrale tracé werd al uitgesloten omdat dat niet kan worden gerealiseerd zonder onteigeningen. Het noordelijke en het zuidelijke tracé liggen wel nog op tafel, maar ook die zullen moeten worden aangepast om onteigeningen te vermijden.

LEES OOK. Geplande pijpleidingen vanuit Antwerpse haven bedreigen natuurgebieden

Overleg met gemeenten

Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld), ook schepen in Diest waar de leiding zou passeren, wil dat er nu eerst met de gemeenten wordt overlegd. “Ik roep de regering op om eerst met gemeenten en inwoners in overleg te gaan voordat er een volgend plan gelanceerd wordt”, zegt hij. “Ecologisch vervoer van stoffen en energie is belangrijk voor de toekomst. We mogen daarvoor niet vervallen in Not In My Backyard-denken. Maar als je daar een succes van wil maken, moet je dat samen met lokale besturen uitwerken.”

“Dit is belangrijk en uitstekend nieuws voor veel inwoners van de provincie Antwerpen en Limburg”, zegt Staf Aerts van Groen. “Dit is exact het standpunt van Groen in mijn eerste acties als Vlaams parlementslid, maar dat werd toen helaas nog niet door de Vlaamse regering gevolgd. Jammer dat zo veel inwoners zo lang in onzekerheid zijn moeten blijven, maar heel tevreden dat de regering ons standpunt nu wel volgt en dit project stopzet.”

Antwerps havenschepen Annick De Ridder (N-VA), partijgenote van Zuhal Demir, is ervan overtuigd “dat de industrie zo snel mogelijk haar concrete engagementen omtrent ‘de leidingstraat’ kenbaar kan en zal maken”. “Zo kan er ook zo snel mogelijk een doorstart genomen worden in de uitwerking van het meest optimale en best in de omgeving passende tracé. Een goede ontsluiting van onze chemische cluster richting Limburg en het Ruhrgebied via pijpleidingen is cruciaal. Zeker gelet op de toekomstige energietransitie.”

LEES OOK. Bewoners bedreigde huizen na uitstel leidingstraat: “Liever snel iets weten dan nog jaren in deze onzekerheid moeten leven”

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners

Gerelateerd

Hoofdpunten