Antitankgracht.© rr

Samen nadenken over klimaatgordel tijdens werkateliers De Nieuwe Rand

Stabroek, Schilde -

Open communicatie, participatie en co-creatie vormen de rode draad doorheen het project ‘De Nieuwe Rand’. Om zo veel mogelijk mensen te betrekken organiseert het projectteam werkateliers, op dinsdag 28 februari in Stabroek en op woensdag 8 maart in Schilde.

Tijdens deze werkateliers worden thema’s zoals regenwater en grondwater, biodiversiteit, landbouw, erfgoed en open ruimte bekeken voor een aantal specifieke deelgebieden die deel uitmaken van de klimaatgordel. 

Eén van de opdrachten van ‘De Nieuwe Rand’ is de opmaak van een toekomstbeeld of visie. Dat zal het kader vormen voor het opstarten van concrete projecten die helpen om de geformuleerde ambities op vlak van leefkwaliteit, klimaatvriendelijkheid en duurzame mobiliteit te realiseren. Daarnaast wordt ook een toekomstbeeld voor de klimaatgordel uitgewerkt. Hiervoor wordt gekeken naar de ruime regio vanaf de Antwerpse ring tot voorbij het Antitankgracht.

In dit grote project wil De Nieuw Rand ook plaats geven aan bewoners en lokale organisaties. Daarom komen er werkateliers. Hierin worden alle onderzoeksthema’s die relevant zijn voor de klimaatgordel bekeken voor onder meer regenwater en grondwater, biodiversiteit, landbouw, erfgoed en de (mogelijke) veranderingen in en tussen de grote natuurgebieden. Na een toelichting over de stand van zaken van het onderzoek, wordt aan werktafels in kleine groepjes nagedacht over de aandachtspunten en kansen voor de verschillende deelgebieden.

Opstalvallei.© evdw

In Stabroek ligt de focus op het gebied van de Polder van Stabroek, de Opstalvallei, Brecht, Wuustwezel, het Fort van Brasschaat en de Kaartse Beek. In Schilde buigt het werkatelier zich over de Zwanebeek, Schildestrand, het Klein Schijn en de Laarse Beek.

Wie interesse heeft voor het werkatelier in Stabroek, schrijft zich voor 27 februari in. Het werkatelier gaat door op 28 februari van 18u45 tot 21u30 in zaal Jos, Kerkstraat 89 in Hoevenen. Inschrijven via www.stabroek.be

Het werkatelier in Schilde vindt plaats op 8 maart van 18u45 tot 21u30 in Werf 44, Schoolstraat 44. Inschrijven kan via www.schilde.be

(Erik Vandewalle)

In één klik toegang tot al het nieuws. Download onze gratis GVA nieuwsapp

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten